ADVERTISEMENT
Thứ Năm, 26 Tháng Mười Một 2020

MỸ THUẬT

Sự khai sinh của mỹ thuật

Bằng chứng khảo cổ học cho thấy những tác phẩm mỹ thuật đầu tiên của loài người ra đời ít nhất từ 40.000 năm trước.

sdfffsdfff